תהליך גביה

הגדרה


"תהליך גביה" ברוביקון הנו כינוי למנת תנועות כספיות עבור מעסיק שמשלם פרמיות בתכניות הפנסיוניות של העובדים שלו בחודש מסוים. כל תנועה זה פירוט סכומי פרמיה עבור כל סעיף בפוליסה (כמו פיצויים, תגמולים וכו') ופרטים נוספים. על בסיס תהליך גביה שנרשם ניתן לדעת מה בדיוק שולם עבור כל פוליסה של כל עובד המעסיק עבור חודש משכורת מסוים.


תהליך גביה שנרשם משמש כמקור נתונים את הפקת דוחות/שאילתות גביה וקבצי ממשק.


תהליך גביה הנו תמיד לקריאה בלבד, אי-אפשר לערוך או למחוק אותו. אפשר לרשום תהליכים נוספים ללא הגבלה.


סטטוס תהליך


  1. תהליך ראשי


הגרסה הסופית של נתוני גביה עבור מעסיק בחודש שכר מסוים. ייתכן רק תהליך ראשי אחד לאותו חודש שכר למעסיק. הפקת דוחות וקבצי ממשק מתייחסת לתהליך ראשי כברירת מחדל.


  1. תהליך משני


תהליך עזר או היסטורי (תהליך שפעם היה ראשי אך מעמדו בוטל). אין הגבלה למספר תהליכים משניים.


  1. נתון ראשוני


תהליך נוסף לתהליך ראשי או תיקון לתהליך ראשי. אין הגבלה למספר תהליכים מסוג זה.


שינוי סטטוס תהליך


תהליך מסוג כלשהו ניתן להפוך לסוג אחר. למשל, תהליך משני אפשר להפוך לראשי, נתון ראשוני למשני וכו'. לא ניתן לבטל מיזוג של נתון ראשוני לתהליך ראשי. גם אם להפוך את התהליך הראשי למשני - הנתון הראשוני יישאר חלק של


מיזוג נתון ראשוני עם תהליך ראשיניתן לאחד נתון ראשוני עם תהליך ראשי. כאשר בוצע מיזוג, הנתון הראשוני מתווסף לתהליך שאליו ממוזג, אך עדיין ניתן להפיק דו"ח נפרד על סמך הנתון הראשוני בלבד.

לעומת זאת לא ניתן יהיה להפיק דו"ח נפרד עבור התהליך הראשי המקורי.


אם בוצע שינוי סטטוס של התהליך הראשי למשני לאחר מיזוג - כל הנתונים, כולל החלק שהתמזג, יקבלו סטטוס משני.


לא ניתן למזג נתון ראשוני לתהליך שבו כבר קיימות תנועות עובר אותן פוליסות.


לא ניתן לבטל מיזוג.יחס בין תהליכי גביה למידע תוצאתי


כפי שהוזכר בפרק "הגדרה" למעלה, תהליכי גביה מהווים מקור נתונים ("חומר גלם"), כאשר התוצר הסופי - מידע מדווח: דוחות, שאילתות, קבצי ממשק.


שאילתות גביה מתייחסות לנתון ראשוני כחלק של תהליך ראשי, אך הפקת קבצי ממשק תמיד מתייחסת לתהליך אינדיבידואלי.סוג מידע

מקור נתונים

דוחות גביה לחודש שכר מסוים

תהליך שנבחר (ב"מ = תהליך ראשי)

דוחות גביה תקופתיים

(דו"ח ריכוז תשלימים, דו"ח הצטברות פיצויים)

תהליך ראשי + נתון ראשוני

קבצי ממשק

תהליך שנבחר (ב"מ = תהליך ראשי)

שאילתות תפירה (מרכיב "גביה")

תהליך ראשי + נתון ראשוני


*) ב"מ = ברירת מחדל


הערה: "תהליך שנבחר" מכיל גם את התהליך הממוזג אליו במידה וקיים.


תהליך מתקן

לצורך תיקונים רטרואקטיביים כאשר כבר קיים תהליך ראשי, ניתן לרשום תהליך ראשי חדש מבוסס על התהליך הקיים. כל פוליסה שמופיעה ברשימה הפעילה לביצוע תהליך חדש תכנס לתהליך החדש בהתאם למצב העדכני. כל פוליסה שלא מופיעה ברשימה הפעילה אך מופיעה בתהליך הראשי הקיים - תישאר כמו שהייתה בתהליך הקיים.


כל פוליסה שלא הייתה בתהליך הישן אך מופיעה במצב העדכני - תתווסף לתהליך החדש.

דוגמא:

  • בתהליך הראשי הקיים נרשמו 1000 פוליסות.

  • מבצעים תהליך מתקן שבו מופיעה רק פוליסה אחת שמספרה 123456 שמופיעה גם בתהליך הקודם


תוצאה: יירשם תהליך ראשי חדש אשר בו יהיו 999 פוליסות בדיוק כמו בתהליך הראשי הקודם, פלוס פוליסה מס' 123456 אשר תופיע בהתאם למצב העדכני. סה"כ 1000 פוליסות בתהליך החדש. התהליך הראשי הקודם יקבל סטטוס "משני" ויישאר בהיסטוריה.


הערה: הנוסח החדש של פוליסה 123456 יכול להכיל שינוי בכל מאפיין שניתן לעריכה, כמו יצרן, תוכנית, סכומי הפרשות וכו', ואפילו מספר הפוליסה. המערכת יודעת לזהות אותה לפי הזיהוי הפנימי שלה.


שימו לב: אם ברצונכם פשוט למחוק פוליסה מהתהליך המתוקן - תעבירו אותה במעמד רגיל אם פרמיה מאופסת.