סוג מוצר במחלוקת

אמורה להיות התאמה בין סוג מוצר (קופת ביטוח, פנסיה, גמל וכו') לבין מספר קופה שנקבע בפוליסה. למשל, בקרן פנסיה חובה להגדיר קופה (מספר מ"ה). סיבות נפוצות שגורמות לאי-התאמה הן:


  • יצרן שגוי (למשל, במקום "פניקס פנסיה וגמל" מופיע "הפניקס חברה לביטוח".

  • לא נקבעה קופה - היצרן נכון אך לא נקבעה שום קופה.


כדי לבדוק באילו פוליסות קיימת אי-התאמה:


  1. במסך גביה מתפריט עליון >> בקרה וטיוב >> לבחור סעיף "סוג מוצר במחלוקת":


במידה ונמצא אי-התאמות, תעלה רשימה בפורמט הבא:  1. קליק על שורה יציג את העובד הרלבנטי במסך הגביה.

  2. לעשות שינויים נדרשים

  3. לחזור על 2 - 3 לגבי כל מקרה

  4. לבצע בקרה חוזרת.


הערה: הבקרה רק תופסת אי-התאמה עקרונית. לא ייתפשו מקרים שבהם מספר קופה נקבע אך שגוי (למשל במקום מ"ה 100 הועבר מ"ה 200).