תיק מקורי

את אופן חלוקת השכר/פרמיה של עובד ניתן לגבות בתור תיק מקורי לצורך שחזור אפשרי בעתיד.


תיק מקורי שומר רק את היחס בחלוקה של שכר ופרמיות. למשל, אם משכורת עובד עלתה אך לא חל שום שינוי על אחוזי ההפרשות וחלוקת שכר לפוליסות - המערכת לא תאתר הבדל כלשהו מול תיק מקורי.


שחזור מתיק מקורי לא משחזר פוליסות שנמחקו ולא מתייחס לפוליסות שהתווספו לאחר שמירת תיק מקורי.


כדי ליצור תיק מקורי: במסך גביה לעמוד עם עכבר על רשימת עובדים עם קליק ימני >> שמור כתיק מקורי. מתת-תפריט לבחור "הנבחר בלבד" לשמירת תיק עובד שנבחר או "כולם" - לשמירת כל התיקים.לשחזור/השוואה מול תיקים מקוריים:


במודול גביה מתפריט עליון >> השוואה
יוצג חלון אופציות:לאשר


אם לא יאותרו הדלים מול תיקים מקוריים תוצג הודעה:במידה ואותרו הבדלים ייפתח מסך גביה. במסך יוצגו רק עובדים עם הבדלים.

סעיפים עם הבדלים יסומנו באדום:


כדי לשחזר את התיק המקורי:


  • לעמוד עם לחיצה ימנית על רשימת העובדים

  • לבחור בסעיף רצוי : "התאם את הנבחר לתיק מקורי" - לשחזור תיק של העובד הנבחר או "התאם את כולם לתיק מקורי". לעבור לתת-סעיף "שחזר מבנה חישוב" ולהקליק עליו.

יש לצאת מהמסך עם שמירה.