שכר מצטבר / לא מצטבר

ברוב המקרים מצב תקין הוא כאשר סה"כ שכר לפוליסות שווה למשכורת כוללת של העובד. אם זה אכן כך, רקע של שדה משכורת מקבל צבע לבן. בדוגמה למטה, למשל קיימות שתי פוליסות בתיק העובד שכר לפוליסה אחת הוא 7,320 + שכר לפוליסה שניה הוא 8,080 = משכורת עובד 15,400:בדוגמה הבאה השכר אינו מאוזן והמשכורת מופיעה ברקע ירוק:
בשתי הדוגמאות הנ"ל שכר לכל פוליסה בא בחשבון לצורך בדיקת איזון מול משכורת כוללת. זה נקרא שכר מצטבר.


אך לא תמיד נכון לקחת בחשבון שכר של כל פוליסה. למשל, פוליסה נפרדת לא.כ.ע. מתייחסת לאותו שכר שפוליסה עם פיצויים ותגמולים.


בדוגמה למטה רק שתי פוליסות (מסומנות בכתום) בעלות שכר מצטבר. בפולסית א.כ.ע ובקרן השתלמות השכר לא מצטבר ולכן המסך מציג מצב שכר מאוזן:שימו לב: בקרנות השתלמות השכר הנו לא מצטבר באופן אוטומטי.


ניתן לקבוע שכר כמצטבר / לא מצטבר במסך עריכת תקציב לפוליסה.