עריכת אחוזי הפרשות ברירת מחדל

כדי לקבוע אחוזי הפרשות ברירת מחדל:


לפתוח תפריט מבוטח (מסרגל עליון או לחיצה ימנית ברשימת עובדים בצד ימין):


או


מהתפריט שייפתח יש לבחור אופציה "עריכת ברירת מחדל" כפי שצוין בצילומים למעלה.

ייפתח מסך עריכת הפרשות ב"מ:
במסך שנפתח יש להקליד את ערכי האחוזים הרצויים.


לקביעת הפרשות לקרן פנסיה יש לסמן תיבת הבחירה (מודגש בתמונה למעלה).

פעולת קביעת האחוזים להפרשות תתייחס לסוג מוצר.שימו לב: לכל סעיף ניתן לסמן תיבת בחירה. פעולות קביעת ברירת מחדל הן בפעולות ברמת פוליסה הן בשינוי גורף תתבצע רק בסעיפים שסומנו ב"V".


לסיום הפעולה יש להקליק על .