נטרול פוליסות

כברירת מחדל כל פוליסה שמוצגת במסך גיבה "נבחרת", או "פעילה". כלומר, היא נכנסת כמרכיב של דו"ח גביה ומוסיפה לסה"כ פרמיות המשולמות ע"י המעסיק. במילים פשוטות, היא קיימת.


יחד עם זאת קיימת אפשרות לנטרל את הפוליסה באופן זמני או "להפוך בחירה". במקרה זה הפוליסה תיעלם מכל חישוב ופירוט באופן זמני. במצב מנוטרל שום פעולה גורפת לא תשפיע על הפוליסה המנוטרלת, למעט פעולות "הפעל" ו"מחק פוליסות מנוטרלות" .

פוליסה מנוטרלת לא תכנס לתהליך גביה.
כדי לנטרל פוליסה יש לעמוד עם עכבר על שורת הפוליסה ולהקיש INS. לחילופין, ניתן לבצע לחיצה ימנית >> הפוך בחירה.
הפוליסה תוצג באפור:


כדי להפעיל פוליסה מנוטרלת יש לחזור על אותה פעולה.


המערכת תתנהג כאילו הפוליסה המנוטרלת לא קיימת.


שימו לב: המצב המנוטרל הנו מצב זמני, הוא נשמר רק כל עוד לא עברתם למעסיק אחר / למודל אחר (למשל, כרטיס לקוח) או יצאתם מהתוכנה. בכניסה הבאה כל הפוליסות יהיו פעילות.