שינוי גורף

שינוי גורף הנו שינוי של נתון/ים מסוים/ים בפוליסות בהתאם לקריטריונים שנקבעו. למשל, אנחנו רוצים לשנות יצרן מ"הפניקס חברה לביטוח בע"ם" ל"הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" בפוליסות עם תוכנית "קרן פנסיה".


לביצוע שינוי גורף יש לפתוח תפריט "פוליסה" (מסרגל העליון או בלחיצה ימנית על שורת הפוליסה):ולבחור "שינוי גורף". ייפתח דו-שיח שינוי גורף:


כל עוד לא הוגדר אף שינוי המסך כפתור ביצוע נשאר לא פעיל (צוין בתמונה למעלה).דוגמא כללית


למימוש המשימה יש לקבוע מהות השינוי וקריטריונים. במקרה של הדוגמה הנזכרת למעלה ההגדרה תיראה כך:
חמש שורות ראשונות מגדירות שינוי שבו גם ערך חדש גם קריטריון לשינוי שייכים לאותו נתון. בדוגמא למעלה ההגדרה בחלק העליון של המסך אפשר לפרש כך:


מהות השינוי: לקבוע יצרן = הפניקס פנסיה וגמל בע"מ


כאשר


קריטריון לשינוי:  היצרן הנוכחי הנו הפניקס חברה לביטוח בע"מ.


לגבי חמש האופציות העליונות נכון לומר שבצד ימין מוגדר המצב לפני שינוי, ובצד השמאלי מצב אחרי שינוי.


בחלק תחתון של המסך מוגדר תנאי (קריטריון) נוסף לשינוי:


סוג תכניות = קרן פנסיהולבסוף, בחלק התחתון מודר גם היקף השינוי = כל המבוטחים


הגדרת המשימה הושלמה. נשאר רק להקליק על כפתור לביצוע.סוגי פעולהכברירת מחדל לחיצה על כפתור ביצוע גורמת לשינוי נתון שמוגדר לשינוי. קיימות שתי אופציות נוספות: נטרל והפעל.
כאשר נקבע סוג פעולה "נטרל", פוליסות פעילות שעונות לקריטריונים (תנאים) שהוגדרו בחלק התחתון של המסך (אם בכלל) ינוטרלו.

כאשר נקבע סוג פעולה "הפעל" פוליסות מנוטרלות שעונות לקריטריונים (תנאים) שהוגדרו בחלק התחתון של המסך (אם בכלל) יופעלו.

שימו לב: ניטרול / הפעלת פוליסות לא מחייב הגדרת קריטריונים. כאשר לא מוגדר קריטריון כלשהו - ניטרול/הפעלה יחול על כל הפוליסות.

שימוש בפעולות אלה נותן לשינוי גורף הרבה יותר אפשרויות מאשר נראה במבט הראשון. למשל, אפשר לנטרל את כל הפוליסות ולאחר מכן להפעיל צעד אחרי צעד רק פוליסות מסוימות. היות וניתן לחזור על שינוי גורף מספר פעמים בלתי מוגבל, ניתן לבצע משימות מתוחכמות ביותר.


חשוב לציין כי כל פעולה של שינוי לא נוגעת בפוליסות מנוטרלות.נושאים קשורים: