יחס בין תאריך מדד, מאגר פוליסות ותהליך גביה

נקודת הכניסה למלאכת הגביה - קביעת מעסיק ותאריך מדד (=חודש שכר). אחר שאלה הוגדרו, אנחנו יכולים להיכנס למסך גביה או להפיק מידע על בסיס תהליכי הגביה שנרשמו (אם בכלל).


בנוגע להפקת מידע המצב די ברור: הדוחות והקבצים שאנחנו נפיק יתייחסו לחודש השכר שנקבע. לדוגמה, במצילם הבא הדוחות יופקו עבור משכורת יולי 2016:
פחות ברור מה השפעת התאריך על הנתונים שנראה במסך הגביה (כניסה בעזרת כפתור )?


התשובה היא מורכבת:

  1. בחוצץ "חודש קודם" נוכל לצפות בנתונים תהליכי גביה שבוצעו בחודש קודם - לפי הדוגמה שלמעלה זה יוני 2016. הסתייגות: לא נראה את הנתונים של מבוטחים שכבר נמחקו ממאגר המעסיק.


  1. בחוצץ "פוליסות בסיס" נראה את המצב העדכני של מאגר מבוטחים/פוליסות של המעסיק - לא משנה איזה תאריך קבענו כחודש מדד.


  1. בחוצץ "פוליסות חישוב" נראה את המצב העדכני של מאגר עם הצמדה למדד החודש שנבחר (יולי 2016 בדוגמה למעלה).


  1. נוכל לרשום תהליך גביה נוסף בהתאם לנתונים ב"פוליסות חישוב" לחודש שכר שנבחר.מסקנה חשובה: אי-אפשר "להיכנס לתהליך" שכבר בוצע בעבר, שלא לדבר על עריכת אותו תהליך. ניתן להפיק דוחות על בסיס התהליכים הקיימים ואף להוסיף תהליכים גם בתאריכים רטרואקטיביים. אך בגלל הפערים בין המאגר העדכני והמצב של פעם שמצטברים במשך הזמן, משימה זו הופכת להיות קשה יותר בהתאם לפער בזמן.