איתור מעסיק לגביה

אפשרות 1.


כדי לקבוע מעסיק לגביה: בשדה "תאגיד" להקליד אחד מאלה:

  • שם המעסיק

  • מספר מזהה של המעסיק

  • חלק או כמה חלקים של שם המעסיק מופרדים ברווחים, למשל: "תעש בנ בע"מ" (זה מספיק כדי לתפוש שם מדומה "חומרים לתעשיית בנייה בע"מ")

  • חלק של מספר מזההבמסך חיפוש שיקפוץ ניתן לשנות את ערך החיפוש במידת צורך. כאשר המעסיק אותר, יש לעמוד על השורה עם שמו ולבצע לחיצה כפולה או להקליק על הפתור "בחר".


אפשרות 2.


כמו שמוסבר באפשרות 1, רק במקום פרטי מעסיק להזין פרטי אחד העובדים ובמסך חיפוש לסמן אופציה "אדם":לביצוע חיפוש לאחר שינוי הגדרות במסך יש להקיש ENTER בשדה החיפוש או לבצע לחיצה כפולה באותו שדה.


כאשר שם העובד יופיע ברשימה - לעמוד עם עכבר על השורה. בחלק תחתון של המסך יופיע זיהוי המעסיק.


לחיצה כפולה על שם העובד שאותר או קליק על יגרמו לבחירת המעסיק לגביה. שם המעסיק יופיע בשדה "תאגיד":
אפשרות 3.