העתקה והדבקה

ניתן להעתיק שכר לפוליסה והפרשות מפוליסה לפוליסה, גם כאשר העתקה מתבצעת בחוצץ "חודש קודם" או "קובץ יבוא". הדבקה תמיד מתבצעת בחוצץ "פוליסות בסיס". ניתן גם להדביק סעיף בודד.


  • להעתקת פוליסה: לעמוד על שורת הפוליסה עם עכבר, לבצע לחיצה ימנית ולבחור "העתק". לחילופין ניתן להקיש Cntrl-C


  • להדבקת תקציב לפוליסה: לעמוד עם עכבר על שורת פוליסת היעד בחלק של כותרת הפוליסה (האזור שמסומן בתמונה למטה). לבצע לחיצה ימנית ולבחור "הדבק" או להקיש Cntrl-V.  • להדבקת סעיף בודד: לעמוד עם עכבר על הסעיף פוליסה היעד (לדוגמה בתמונה למטה מסומן סעיף תמולי עובד), לבצע לחיצה ימנית >> "הדבק" או להקיש Cntrl-V  • להדבקה תוך כדי יצירת תשלום חד-פעמי: לעמוד על שורת פוליסת היעד, לבצע לחיצה ימנית ולבחור סעיף "הוסף ח"פ + הדבק":הפעולה משלבת שתיים: הוספת תשלום חד פעמי והדבקה בתוכו של התקציב.
הערה: לא תמיד השינוי עתיד להצליח. למשל, כאשר שכר בפוליסת היעד הוא אפס.