עריכת תקציב לפוליסה

כדי לפתוח מסך עריכת תקציב:

  1. לעמוד עם עכבר על כותרת התקציב (ראו תמונה למטה)

  2. לבצע לחיצה ימנית

  3. מהתפריט שיקפוץ לבחור "עריכת פוליסה"או פשוט לבצע לחיצה כפולה באותו מקום


ייפתח מסך עריכת תקציב לפוליסה:
פעולות זמינות במסך:

שינוי סוג הצמדה

שינוי יצרן

קביעת מתפעל

עריכת מספר פוליסה

קביעת תכנית

צמצום רשימת תכניות

הפיכה לקרן השתלמות

קביעת קופה

קביעת מאפיין שכר מצטבר

עריכת שכר לפוליסה

עריכת הפרשות

התאמת שכר לפוליסה להפרשה בסעיף

עריכת חלקיות משרה

קביעת מעמד שכר