שינוי סוג הצמדה

קביעת סוג הצמדה


סוג הצמדה אפשר לשנות בעזרת בחירת ערך מרשימה נפתחת כפי שמוצג בתמונה למטה:תוכן הרשימה וסגור הצמדה ברירת מחדל ניתן לשנות במסך ההגדרות לגביה