עריכת שכר לפוליסה

  1. קביעת ערך מוכתב


כדי לקבוע סכום ידוע מראש יש להקליד את הערך בשדה "שכר":בסיום חשוב להקיש ENTER, אחרת השינוי לא יתקבל. בעקבות הקשת ENTER יופיע דו-שיח אופציות:משמעות האופציות:

  • התאם סכומים: לשמור על אחוזי ההפרשות כמושהם ולחשב סכומים חדשים. למשל, אם אחוז הפרשה לפיצויים לפני שינוי היה 8.33 גם לאחר שינוי השכר הוא יישאר 8.33 אך סכום הכסף יוגדל או יוקטן בהתאם לשינוי שכר.


  • התאם אחוזים: סכומי ההפשרות יישארו כמושהם אך אחוזים ישתנו בהתאם לשכר חדש.


  • ביטול שינוי שכר: המצב יחזור לקדמותו.
  1. השלמת שכר עד מלוא משכורת עובד


כדי לחשב יתרת שכר שנשאר לאחר חלוקת משכורת עובד לפוליסות אחרות, יש להקליק על חץ ליד שכר לפוליסה ולבחור "השלם עד מלוא תקציב":הערך יחושב אוטומטית. להשלמת הפעולה תידרש בחירת אופציה כמו במקרה של קביעת סכום שכר מוכתב (ראה סעיף 1 למעלה).