עריכת חלקיות משרה

לעריכת חלקיות משרה יש להקליק על הכיתוב "חלקיות משרה" כפי שצוין בצילום הבא:כדי לקבוע את הנתון יש לבחור אחת האופציות: ימי עבודה בחודש אות אחוז משרה ובשדה המספרי בצד שמאל לקבוע את הערך. לדוגמא, חצי משרה יוגדר באופן הבא:בסיום יש להקליק על .


הנתון יוצג במסך עריכת התקציב:


Comments