עריכת הפרשות

ניתן לערוך הפרשות לסעיפים הן בעמודה של אחוז (משכר כולל או משכר לפוליסה), הן בעמודה של סכום - המערכת תחשב את הנתון השני. לחיצה על ENTER או על TAB בסיום הקלדה תעביר את הסמן לסעיף הבא.