קביעת מעמד שכר

להגדרת מעמד שכר יש לפתוח את הרשימה הנפתחת כפי שצוין בצילום למטה:מתום הרשימה יש לבחור אחד הערכים:


 • חודשי/רגיל

 • שעתי/יומי

 • היעדר שכר

 • עונתי

 • עזיבת עבודה

 • חופשת לידה

 • שמירת הריון

 • חופשה ללא תשלום

 • פטירה

 • עובד החל להפקיד בקופה אחרת

 • מעבר ממשרד למשרד (מעבר בין חברות בתוך אותה קבוצה)

 • פרישה לפנסיה

 • אחר

 • עובד חדש