קביעת קופה

כדי לקבוע קופה ברמת הפוליסה צריך פשוט לבחור ערך מהרשימה:תוכן הרשימה יחיד לכל יצרן. כאשר רשימה ארוכה או צריך לקבוע קופה להרבה פוליסות, יותר נוח להשתמש בשינוי גורף.
עניינים קשורים: