קביעת תכנית

כדי העלות רשימת תכניות זמינות יש להקליק על השדה "סוג תכנית":או על החץ שמימין לשדה ומתפריט שיקפוץ לבחור "בחר תוכנית":תעלה רשימת התכניות:


כד לבצע חיפוש לפי שם תכנית:


הקלידו ערך חיפוש (מספיק רק חלק של השם) בשדה חיפוש למעלה, למשל:יסומן הסעיף הראשון המתאים. אם הוא אינו הרצוי, יש להקיש ENTER והבחירה תעבור לסעיף מתאים הבא. צריך לחזור על הקשת ENTER עד למציאת הסעיף הרצוי.