קביעת מתפעל

שימוש במתפעלים כבר יורד לארכיון כי לפי הוראות משרד האוצר תשלומים מסודרים לפי קופות.


משמעות של ערך "כללי" (או ריק) - היצרן עצמו הוא מתפעל הגביה.

כאשר נקבע מתפעל, שמו מחליף את שם היצרן בכותרת הפוליסה, במסך הסיכום ובדוחות.