קביעת אחוזי הפרשות באופן גורף

כדי להפיץ אחוזי הפרשות לפוליסות ברמת מעסיק יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לקבוע אחוזים רצויים

  2. לבחור סעיפים שיושפעו ע"י השינוי.

לדוגמא, אם ברצונכם לקבוע אחוזים לתגמולי עובד/מעביד ולא לגעת בסעיפים אחרים, יש לסמן אופציות באופן הבא:  1. לעמוד עם עכבר ברשימת עובדים (בצד ימין) עם לחיצה ימנית ולמקם את הסמן על סעיף "קבע ברירת מחדל". ייפתח תת-תפריט. אם ברצונכם לבצע שינוי ברמת המעסיק - יש לבחור בסעיף "כולם":הפעולה הושלמה.


שימו לב: ניתן לצמצם את כלל הפוליסות המושפעות ע"י הפעולה בעזרת נטרול (נקודתי או גורף).

פוליסות מנוטרלות לא יושפעו ע"י הפעולה.נושאים קשורים: