שלושת החוצצים

במסך גביה קיימים שלושה חוצצים שמאפשרים לראות תיק מבוטח וסיכום למעסיק משלוש נקודות מבט.  1. פוליסות בסיס


זהו חוצץ ברירת מחדל. כל העריכה מתבצעת בחוצץ זה. החוצץ מציג מצב עדכני של תיק המבוטח אשר נוצר לאחר שינוי אחרון. במידה ואין בתיק פוליסות צמודות מדד הנתונים שרואים בחוצץ זהים לאלה שרואים בחוצץ "פוליסות חישוב". במידה ויש פוליסות צמודות מדד הערכים שבהן מוצגים ללא הצמדה. כתוצאה מזה גם לא מוצגים שינויים אפשריים בפוליסות צמודות שכר כתוצאה של שינוי חלוקת תקציב בין הפוליסות בעקבות הצמדה.


דוגמה של תיק כולל פוליסה צמודת מדד במצב בסיס:  1. פוליסות חישוב


בחוצץ זה ערכים בפוליסות צמודות מדד כוללים הפרשי הצמדה. כתוצאה מזה עלולים להיות שינויים גם בפרמיות של פוליסות צמודות שכר. נתונים שהשתנו לעומת מצב בסיס מוצגים בצבע אדום:כאשר אין פוליסות צמודות מדד הנתונים שמופיעים בחוצץ זה זהים לאלה של חוצץ "פוליסות בסיס". החוצץ הנו לקריאה בלבד.

תהליך גביה נרשם לפי פוליסות חישוב בלבד.


  1. חודש קודם


בחוצץ זה מופיעים כברירת מחדל נתונים של תהליך גביה ראשי שבוצע (אם בכלל) בחודש קודם. ניתן גם להציג תהליך אחר במידה וקיים.


כדי להציג תהליך אחר מחודש קודם:


  • לעמוד עם עכבר על הלשונית "חודש קודם"

  • לבצע לחיצה ימנית

  • מהתפריט שיקפוץ לבחור את התהליך הרצוי:


הנתונים שונים ממצב הבסיס מוצגים באדום.


שימו לב: ניתן לבצע העתקת הפרשות מחוצץ "חודש קודם" לפוליסות בסיס.