הפקת קובץ ממשק

קובץ ממשק / מדיה הנו סוג של דו"ח גביה למעסיק שנועד לקלטה ע"י תוכנה בצד המקבל ולא לקריאה אנושית.


תנאי מוקדם להפקת הקובץ - ביצוע תהליך גביה. כאשר תהליך בוצע, מופיעה הודעה בחלק תחתון של המסך:להפקת קובץ יש להקליק בסרגל ימני , מודול גביה >> דוחות לתאגיד (מסומן בתמונה למעלה)


במסך הפקת הדוחות שיופיע יש לעבור ללשונית "קובץ ממשק":


צעד הבא - לבחור פורמט באמצעות כפתור בצד שמאלי עליון של המסך:לאורך שני פותחו פורמטים רבים, חלקם כבר לא בשימוש, לכן מומלץ לצמצם את הרשימה רק לפורמטים שימושיים בעזרת רשימת מועדפים. לאחר בחירת הפורמט בשורה עליונה יופיע שם קובץ הגדרות הפורמט:
כפי שרואים בתמונה למעלה, לאחר בחירת פורמט נפתחות כמה אופציות להמשך הפעולה. בעזרת לחצן "סוגי מוצר" אפשר לקבוע סינון לסוגי מוצרים מסוימים (למשל קופת גמל), בעזרת "בחירת מעסיקים" אפשר לבחור מספר מעסיקים שלהם בוצעו תהליכי גביה בחודש הנוכחי.


שימו לב: את בחירת המעסיקים ניתן להגביל לסוגי לקוח מסוימים. כדי לבחור סוגי לקוחות שיעלו ברשימה לבחירה יש להקליק בלחצן המצוין בתמונה למעלה כאזור לבחירת סוגי לקוחות.


האפשרות כפופה לאופציות שנבחרו בשלב בחירת פורמט.


כפתור נוסף בשורה השנייה מלמעלה (הפקת נתונים לקובץ) נותנת אפשרות להתקדם להפקת הנתונים לקובץ. לאחר לחיצה עליו וביצוע חישוב בטבלה יופיע סיכום:


בשלב זה ניתן לעמוד על שורה כלשהי, לבצע לחיצה ימנית ולבטל את הסעיף מהקובץ:הרכיב ירד מתוכן הקובץ.לשמירת הקובץ יש להקליק על .


לאחר שמירה מוצלחת ייפתחו כמה אופציות להמשך טיפול בקובץ:הקליקו על הקישורית המתאימה לפתיחת הקובץ לבקרה, פתיחת התיקיה או שליחת הקובץ במייל/העברה לכספת.