מסך איתור מעסיקים/עץ תהליכי גביה

ניווט למסך:
סרגל ימני >> חוצץ גביה >> רשימת עובדים.

בחלק עליון של המסך שיופיע להקליק על קישורית "בחירת תאגיד":

החלק התחתון של המסך יתחלף ויציג את עץ המעסיקים/תהליכים:למעסיקים שנרשמו להם תהליכים גביה ראשיים יופיע "+" משמאל לשם המעסיק (ראו תמונה למעלה).


שימו לב: המסך מציג תהליכי גביה רק לתקופה שהוגדרה בצד ימים (מסומן בתמונה למעלה) על כיתוב "הצג … שנות היסטוריה" (שנה אחת כברירת מחדל).  אם ברצונכם לראות תהליכים מוקדמים יותר - יש להוסיף כמות שנים בעזרת לחצן מימין למספר, ולאחר מכן לבצע לחיצה ימנית בחלונית הרשימה ולבחור בסעיף "רענן". לחלופין אשפר להקליק על אחד הכפתורים שמרעננים את התצוגה.


משמעות הכפתורים:


  • בעלי גביה - להציג רק את המעסיקים שאותרו להם תהליכי גביה ראשיים בתקופת היסטוריה שנקבעה.

  • בטיפול - להציג את המעסיקים שפתוחים לעריכה למשתמש

  • נגישים - להציג את המעסיקים שלהם ניתנה הרשאת גביה למשתמש

  • כולם - להציג את כל המעסיקים (לקוחות עם סוג ישות "תאגיד")

  • מחוקים - להציג את המעסיקים שנמחקו


לחיצה ימנית בעץ המעסיקים נותנת אפשרות לבצע מספר פעולות.


כדי לראות את פירוט תהליכי הגביה שנרשמו למעסיק יש להקליק על ה"+" שלידו. ייפתח פירוט שנים שבהן נרשמה גביה. ליד כל שנה גם ניתן לפתוח "+" כדי ליראות פירוט חודשי:כדי לבחור מעסיק לצורך גביה יש לבצע לחיצה כפולה על שם המעסיק. לחיצה כפולה על חודש מסוים בתוך
היסטורית הגביה של המעסיק תיקבע גם את המעסיק גם את חודש הגביה.