מסך טיפול בהיזון חוזר

מטרת המסך - לייעל את העבודה עם נתונים היזון חוזר שמתקבלים דרך הכספות של יצרנים.לפתיחת המסך: בסרגל הימני, מודול "גביה" - להקליק על לחצןיצירת מנה

עיון במעסיק; חתכים נוספים

ניתוח שגויים ברמת מבוטח

שליחת מייל ופתיחת מעקב על אודות היזון חוזר