שליחת מייל ופתיחת מעקב על אודות היזון חוזר

כאשר זיהיתם את הבעיה וברצונכם לפנות לגורם רלבנטי בבקשת טיפול/בירורים, ניתן להיעזר במחולל מייל - לחצן "שלח מייל" (מודגש בתמונה למטה) יפתח מייל באאוטלוק עם כל הפרטים לעניין.לצורך תיעוד הפעילות שננקטה בעניין יש לפתוח מעקב.

בפעם ראשונה יש לוודא שברשימה נפתחת (מודגש בצילום למטה) נבחרה קטגוריית המעקב הייעודית למטרה, כמו למשל "סליקה - שגויים":בפתיחה חוזרת למסך הוא כבר יזכור את הבחירה.


לפתיחת מעקב יש להקליק על לחצן "צור מעקב" (מודגש בתמונה למעלה). יעלה מסך פריט מעקב ממולא פרטים רלבנטיים. יש לשמור אותו בעזרת הלחצן המודגש בתמונה למטה:


המעקב יהיה קשור למעסיק ויקבל שם המבוטח ומספר זהותו בנושא.


לאחר השמירה ניתן לעבור לחוצץ "פעילות" ולתעד את הצעדים שננקטו.


כאשר למבוטח כבר קיימים מעקבים רלבנטיים, במסך תופיע הודעה:


קליק על המלל הנ"ל יפתח אותם מעקבים.