יצירת מנה

מה זה מנה?


קבצי היזון חוזר מגיעים כל הזמן, אך טיפול בהם גם דורש זמן, לכן בתחילת טיפול חודשי יש צורך לנעול את הנתונים הנועדים לבדיקה בפני עדכונים שוטפים.


כמו כן, הבדיקה בדרך כלל מתמקדת על תקופה מסוימת ולא על כל ההיסטוריה, לכן יש צורך לחתוך את הנתינים לפי זמני יצירת קבצי הדיווח. ככל שהתקופה שנבחרה לבדיקה ארוכה יותר, כן מורכב יותר יהיה תהליך הבדיקה.


כדי לעמוד בתנאים הנ"ל יש ליצור מנה של נתוני היזון חוזר כשלב התחלתי של הטיפול.


ליצירת מנה יש להקליק על הלחצן "יצירת מנה" כפי מודגש בצילום למטה:במידה וכבר קיימת מנה קודמת, תקפוץ שאלה:יש לקחת בחשבון שיצירת מנה חדשה תמיד מוחקת את המנה הנוכחית.

דבר חשוב נוסף: המנה היא משותפת לכל המערכת ואינה ייחודית למשתמש כלשהו.


לאחר אישור המערכת תבצע עדכונים נדרשים ותיצור מנה חדשה.