ניתוח שגויים ברמת מבוטח

כאשר נעמוד עם העכבר על מבוטח מסוים ברשימה, בצד שמאל של המסך יופיע פירוט תוכניות של המבוטח, לדוגמא:תוכניות שבהן המערכת איתרה בעיה אפשרית יוצגו באדום.


כדי להמשיך "לחפור" יש לעמוד עם העכבר על השורה של התוכנית המסומנת באדום. בחלונית למטה יוצג פירוט תגובות היצרן לפי סעיף הפרשה וחודש שכר, לדוגמא:כדי לרדת לרמת הפרשה מסוימת, יש לעמוד עם העכבר על השורה הרלבנטית. בחלונית למטה יוצג פירוט השגיאה, לדוגמא: