סינון קבצי ממשק/דוח"ות גביה לפי מבוטחים

במסך הגדרות דו"ח/קובץ ממשק יש לעבור ללשונית "מבוטחים" ולהשאיר סימון ב"V" רק לאלה שאמורים להיכנס לדו"ח/קובץ:אחרי ביצוע סימון ניתן להפיק דו"ח או לחזור ללשונית "קובץ ממשק" ולהקליק שוב על הכפתור "הפקת נתונים לקובץ":בשלב זה ניתן להמשיך לשמירת הקובץ או לבצע סינון נוסף.