צמוד מדד

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, סטטי


הערות

שכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיה

חישוב פרמיה

סכום בסיס כפול מדד נוכחי חלקי מדד בסיס