צמוד שכר כולל

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, צמוד לשכר המבוטח, כפוף לסדר חלוקת שכר לפוליסות


הערות

שכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיה

חישוב פרמיה

אחוז משכר המבוטח בכפוף להפרשות למבוטח ובכפוף לסדר חלוקת פרמיה בין הפוליסות