צמוד מדד חודשי

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי צמוד למדדחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה