כיסוי משתנה

ישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, סטטישכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיהחישוב פרמיה

פרמיה = כמות יחידות * תעריף בהתאם לגיל מבוטח / ותק

כמות יחידות = סכום התחלתי חלקי תעריף בהתאם לגיל מבוטח/ותק בעת הצטרפות לתוכנית א. כ. ע.הערות

סוג הצמדה זה זמין בסעיפים הבאים: א.כ.ע. עובד/מעביד, שונות מעביד