קבוע

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, סטטישכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיהחישוב פרמיה

ערך סטטי