צמוד דולר

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, סטטישכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיהחישוב פרמיה

סכום בסיס כפול שער דולר נוכחי חלקי שער דולר בסיס