צמוד שכר חודשי

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי צמוד לשכר המבוטח, כפוף לסדר חלוקת שכר לפוליסותחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה