צמוד מדד משוקלל מגן

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי סטטישכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיהחישוב פרמיה

סכום בסיס כפול מדד משוקלל נוכחי חלקי מדד משוקלל לפני חודשיים