צמוד שכר משוקלל

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי כפול מדד נוכחי בריבוע חלקי מדד לפני חודשייםחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה