צמוד מדד משוקלל

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי, סטטישכר לפוליסה הנו אינפורמטיבי בלבד, ללא חשפעה על הפרמיהחישוב פרמיה

סכום בסיס כפול מדד משוקלל נוכחי חלקי מדד בסיס

כאשר מדד משוקלל = מדד נוכחי בריבוע חלקי מדד לפני חודשיים