צמוד שכר משוקלל מגן

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי כפול מדד משוקלל נוכחי חלקי מדד משוקלל לפני חודשייםחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה