תאריך מדד

תאריך מדד - זה חודש משכורת שבגינה מעסיק משלם פרמיות.
טכנית במערכת תאריך מדד נרשם כראשון לחודש.