ריבוי תשלומים לאותה קופה

ייתכן מצב שבו מעסיק ביצע שניים או יותר תשלומים עבור אותה קופה (למשל, העביר כסף משני חשבונות שונים).


בהתאם לעמדת ממונה יש לרשום תשלום אחד (הגדול שבהם) כתשלום שוטף ושאר התשלומים להגדיר תחת סוג דיווח "דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות", לדוגמה:יש לציין שבעת הפקת הקובץ תצא התראה על חוסר התאמה בין סכום התשלום לסה"כ פרמיה - כי הבדיקה תתבצע מול התשלום הראשי בלבד.
הודעה זו הנה אינפורמטיבית בלבד ובמקרה כזה יש להתעלם ממנה.