יצירת טיוטות לתשלומים

כאשר חשבונות ליצרנים כבר הוקמו במערכת הקלדת כל תשלום בנפרד מתחילה להיות משימה מייגעת שחוזרת על עצמה.


ניתן לייעל את תהליך רישום התשלומים ע"י יצירת טיוטות בקליק.


הערה: הפעולה זמינה רק כאשר טרם נרשם תשלום כלשהו, או במילים אחרות, הטבלה ריקה.


במסך ניהול תהליכים יש להקליק על הקישורית "צור טיוטות":יעלה מסך אופציות:


יש לקבוע את הפרמטרים לפי האסמכתאות.

כאשר מסומן "עדכן סכומים מצופים" הסכומים יתעדכנו בהתאם למצב הנוכחי כפי שמופיע במסך הגביה.

בסיום יש להקליק על  


המערכת תרשום את התשלומים המצופים:
כפי שרואים בצילום למעלה, נרשמו כל הפרטים למעט מספר אסמכתא, ובשדה "הערות" מופיעה מילה "טיוטה". כל עוד בהערות עודכן ערך "טיוטה" המערכת לא תאפשר יצירת קובץ ממשק. עדכון כלשהו בתשלום יסיר אוטומטית את ההערה.


ניתן לעדכן מספר אסמכתא באופן גורף:

לחיצה ימנית בטבלה >> "עדכון מספרי אסמכתא":