סטטוס לדיווח

שדה "סטטוס לדיווח" שקיים ברמת לקוח, משחק תפקיד מיוחד במודל גביה. בעזרתו ניתן לבצע:


  • בחירת עובדים גורפת

  • סינון תוכן דוחו גביה / קבצי ממשק


רשימת הסטטוסים הנה בשליטתו ובשיקול דעתו של משתמש - בעל הרשאה לניהול טבלאות עזר.


כדי לערוך רשימת הסטטוסים:


מתפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספות

לעבור ללשונית "טבלאות עזר:


קליק על הכפתור "סטטוס לדיווח" יפתח את הרשימה.


שימו לב: ניתן גם לשייך צבע מיוחד לכל סטטוס בדומה למוסבר לגבי סוג לקוח.


כאשר הוקמה רשימת הסטטוסים, ניתן לקבוע סטטוס מסוים באופן גורף לכל העובדים שנבחרו לגביה: ברשימת עובדים לחיצה ימנית >> "קבע סטטוס לדיווח":


לאחר אישור כל עובד המפעל שמסומן ב"V" יקבל סטטוס שנבחר.

שימו לב: אין צורך לשמור את בחירת העבודים לצורך עדכון סטטוס לדיווח. 

כדי לחזור לבחירה קודמת צריך לצאת מהמסך או לעבור למעסיק אחר ללא שמירת הבחירה.

כאשר עובדי המפעל מסווגים לפי סטטוס לדיווח, נתן לשנות בחירה לפי סטטוס מסוים: לחיצה ימנית בתוך הרשימה >> "בחר לפי סטטוס לדיווח". כתוצאה של הפעולה כל העובדים, בעלי סטטוס שנבחר, יסומנו ב"V", וכל מי שאינו בעל הסטטוס - יסומן ב"X".


כדי לסנן תוצאות דו"ח גביה/קובץ ממשק לפי סטטוס לדיווח:


במסך הפקת דו"ח לעבור לחוצץ "מבוטחים":


בתוך הרשימה לבצע לחיצה ימנית >> "בחר לפי סטטוס" >> לבחור סטטוס רצוי >> אישור.


רק עובדים - בעלי הסטטוס שנבחר יישארו מסומנים ב"V"וייכנסו לתוצאות הדו"ח / קובץ הממשק.