קבלת קבצים מכספות

היצרנים אמורים לשלוח קבצי היזון חוזר לכספות. כדי לא לבדוק כל כספת אינדיבידואלית אלא לקבל ריכוז של כל הקבצים שנצטברו עד כה, ניתן לבצע פעולה הבאה:


מתפריט עליון: פעולות >> קבל קבצים מכספות:


במידה ונמצאו קבצים שהגיעו מיצרנים, תיפתח רשימה של יצרנים רלבנטיים:לאחר אישור הקבצים יועברו לתיקיה משותפת תחת תיקיית רוביקון התיקייה תיפתח בסייר הקבצים:עכשיו ניתן לקלוט את כל הקבצים לרוביקון בפעולה אחת בעזרת פורמט "מעסיקים-קליטת משוב".