הגדרת כספת

כדי לחסוך זמן בהעברת קבצים ליצנים יש להתקין כספת DCA (ולא כספת רגילה לעבודה ידנית) לכל יצרן. התקנת הכספת יש להסדיר מול תמיכה טכנית של כל יצרן בעזרת אנשי המחשבים שלכם. מומלץ להתקין כספת במקום משותף ברשת כדי לאפשר לכל המשתמשים לעבוד מולה.


כספת DCA יוצרת תיקייה מוקדשת לכל יצרן אם שתי תת-תיקיות: אחת לקבצים לשליחה ליצרן ואחת לקבלת קבצים מהיצרן.


לאחר התקנת הכספת יש להגדיר את מיקום התיקיות ברוביקון:


מתפריט העליון: תכניות שירות >> נוספות >> לעבור ללשונית "טבלאות עזר" ולהקליק על כפתור "חברות ביטוח":ברשימה שתיפתח לעמוד על היצרן שלו הותקנה הכספת ולעדכן בצד שמאל את השדות לפי הדוגמה שבתמונה למטה:לפי הדוגמה למעלה, חייבות להיות תיקיות הבאות:

R:\Kasafot\Ayalon\IN

R:\Kasafot\Ayalon\OUTהערה: אם אותה כספת משמשת כמה יצרנים מאותה קבוצה (למשל, חברת ביטוח וחברת קופות גמל), יש להגדיר לכל אחד מהם אותם מסלולים.