שליחת קובץ לכספת

פעולה גורפת (לכל היצרנים):


כאשר הוגדרו כל הכספות הרלבנטיות לקובץ, ניתן ליצור בפעולה אחת את כל הקבצים ולשמרם בכספות המתאימות. לשם כך יש לבחור אופציה "כספות - כל היצרנים" בשלב הגדרת הפורמט:הקבצים יישמרו להמתנה (ראו הסבר בסוף דף זה).


פעולה עם קובץ בודד (ליצרן אחד):


לאחר יצרית קובץ ממשק במסך מופיעה אופציה להמשך הפעולה "שלח ליצרן…":
כפי שמוצג בתמונה למעלה, לחיצה ימנית מקפיצה תפריט שנותן שתי אפשרויות שליחה לכספת:


  1. שלח לכספת

  2. שלח לכספת - המתנה.


אופציה 1 מעתיקה את הקובץ ישירות לכספת.


אופציה 2 מעתיקה את הקובץ לתיקיית ההמתנה. כדי לשלוח את הקבצים שנמצאים בהמתנה לכספות דרושה פעולה יזומה:


מתפריט עליון: פעולות >> שלח קבצי המתנה לכספות:במידה וקיימים קבצים בהמתנה, תעלה רשימה לבחירה:ניתן לבטל חלק של היצרנים לפי צורך ולהקליק על "אישור". הקבצים יועברו לכספות.