אנשי קשר

איש קשר ברוביקון זה רשומה במסד הנתונים שמכילה פרטים חיוניים ליצירת קשר בלבד - שם, טלפונים, כתובת דואר אלקטרוני, הערות ושיוך ליצרן. לאנשי קשר אין כרטיסים כמו ללקוחות, לכן ניתן לצפות/לעדכן נתוני אנשי הקשר רק ברשימות.

 

ניתן לנהל רשימה כללית של אנשי קשר - משותפת לכל מאגר הנתונים - ואנשי קשר לכל לקוח אינדיבידואלי.

 

לפתיחת רשימה כללית:

תפריט עליון >> תכניות שירות >> "אנשי קשר - כללי"

 

 

לפתית רשימת אנשי קשר ללקוח יש לבחור בסעיף הבא מהתפריט - "אנשי קשר של הלקוח".

עריכת רשימות - הוספה, שינוי, מחיקה - מתבצעת באופן סטנדרטי כמו בשאר הרשימות של רוביקון.


הערה:

כאשר לאותו איש קשר מספר כתובות מייל - יש ליצור מספר רשומות בהתאם, וזאת בכדי לאפשר בחירת כתובת מסויימת בשלב בחירת נמענים למייל.