שינוי פרמטרים לשאילתה

כדי לצפות בפרמטרים שנקבעו ו/או לשנות אותם יש להקליק על הלשונית "פרמטרים" (ראו תמונה למטה). בצד ימני של המסך תופיע רשימת הפרמטרים. יש להקליק על שם הפרמטר כדי להציג בצד שמאל של המסך את הערך שנקבע לו.פרמטרים הם תנאים לבחירת רשומות (חתך) לשאילתה. בדוגמה למעלה מוגדר פרמטר "משלם" (שם המעסיק שמשלם) וערכו נקבע "מפעל 5740". כתוצאה של ההגדרה ייכנסו לשאילתה רק נתוני גביה של המעסיק הנ"ל.


אופן קביעת הערך משתנה בהתאם לסוג הנתון:

פרמטרים מסוג טקסט

פרמטרים מספריים

פרמטרים מסוג תאריך

פרמטרים מסוג רשימה

פרמטרים לוגיים