פרמטרים מסוג תאריך

כדי לקבוע טווח תאריכים מדויק יש לסמן אופציה כמוצג בתמונה למטה:


חשוב מאד לשים לב לתיבת הבחירה "כולל" שמשנה משמעותית את ההגדרה.


כדי לקבוע יחס לשני תאריכים מדויקים יש להשתמש באופציה הבאה. למשל, בתמונה למטה מוגדר יחס: אחרי 29/03/2015 או לפני 29/03/2014:
אופציה הבאה נותן אפשרות להגדיר יחס לתאריך של היום. בתמונה למטה מובאת דוגמה להגדרת פוליסות שנשאר פחות משנה עד לתאריך סיומן:אופציה אחרונה מאפשר להגדיר טווח תאריכים של חודש שלם (מראשון לחודש עד ליום האחרון של אותו חודש כולל). למשל, כדי לשלוף פוליסות שמסתיימות בחודש הבא יש להגדיר כפי שמופיע בתמונה למטה: