פרמטרים מסוג רשימה

בפרמטר מסוג רשימה יש לסמן את כל ערך שאמור להיכנס לתוצאות.שימו לב לאופצית שלילה: אם לסמן תיבת בחירה "לא" - לתוצאות ייכנסו רק נתונים שבהם ערך הנתון לא שווה לאף אחד מהמסומנים.